TERENOWIEC AKADEMIA -Organizacja szkoleń offroadowych

Wszystkiego Cię nauczymy

JAZDA SAMOCHODEM TERENOWYM

Szkolenie podstawowe z jazdy samochodem terenowym - indywidualne i grupowe

Powyższe szkolenie przeznaczone jest dla osób, chcących zacząć swoją przygodę z samochodami terenowymi. Uczestnicy nauczą się, poruszania samochodem terenowym po zróżnicowanym terenie pokonywanie wzniesień.,zjazdów. W trakcie szkolenia pokażemy również jak odpowiednio przygotować samochód terenowy przed wyprawą i w jaki sposób czytać mapę terenu, po którym będziemy się przemieszczać. Powyższe szkolenie umożliwi Uczestnikom wykorzystanie wszystkich możliwości technicznych samochodu terenowego.

Elementy i program

 • nauka poprawnej jazdy samochodem terenowym
 • nauka prawidłowego załączenia napędu 4x4 oraz reduktora
 • nauka czytania terenu
 • jak pokonać podjazdy i zjazdy
 • praca z wyciągarką
 • technika jazdy w głębokich koleinach
 • pokonywanie przeszkód błotno – wodnych

Szkolenie dla służby mundurowych i ratunkowych

Specjalistyczne szkolenie dla służb mundurowych: Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, ratowników TOPR, GOPR, WOPR, Wojska Polskiego oraz Jednostek Specjalnych . W każdej z tego typu jednostek znajduje się sprzęt warty od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Zasadnym jest, aby kierowca pojazdu  po pierwsze nie rozbił drogocennego sprzętu, a po drugie nie zrobił sobie i innym krzywdy w trakcje realizacji rożnego rodzaju zadań ratowniczych, szkoleniowych czy też operacyjnych. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli swobodnie wykonywać powierzone mu zadania. Uczestnik w swojej macierzystej jednostce będzie mógł swobodnie wykorzystywać pojazd do powierzonych mu zadań bez stresu związanego z jego wykorzystywaniem.

Elementy i program szkolenia

 • nauka czytania terenu, czyli jazda na azymut
 • używanie blokad kół
 • asekuracja z partnerem
 • korzystanie z wyciągarki i dobór osprzętu
 • nauka podstawowego nawigowania
 • używanie napędów L, H oraz blokad

Szkolenie podstawowe
z jazdy quadem

Powyższe szkolenie przeznaczone jest dla osób, chcących zacząć swoją przygodę z quadem. Uczestnicy nauczą się podstawowych umiejętności w trakcie poruszania się quadem. W trakcie szkolenia pokażemy również jak odpowiednio przygotować quad przed jazdą i w jaki sposób czytać mapę terenu, po którym będziemy się przemieszczać. Naszym głównym założeniem jest pokazanie, że to użytkownik – jego wiedza i umiejętności są kluczem do bezpiecznej jazdy w terenie

Elementy i program

 • nauka poprawnej pozycji na quadzie
 • jak poprawnie korzystać z manetki gazu i hamulca
 • używanie napędów L,H
 • nauka używania ustawień quada
 • czytanie terenu
 • jak pokonać wzniesienia i zjazdy
 • asekuracja w trakcie bezpiecznej jazdy
 • wyposażenie quada

Szkolenie 4 godzinne

Koszt : 1200 zł netto

Szkolenia rajdowe - przygotowanie do udziału w rajdach

Szkolenie skierowane do osób, które chcą brać udział w rajdach typu Baja Breslau. W trakcie szkolenia nauczymy Cię road book-u , obsługę metromierza i GPS. Pokażemy Wam jak prawidłowo wykorzystywać te urządzenia w warunkach rajdowych. Uczestnik szkolenia nauczy się prawidłowej pozycji ciała w trakcie szybkiej jazdy quadem oraz pokonywanie zakrętów.

Czego cię nauczymy?

 • zapoznanie z urządzeniami typu road-book i metromierz
 • nauka czytana metromierza
 • nauka prawidłowej nawigacji
 • jak przygotować się do rajdu
 • przygotowanie fizyczne rajdera przed i w trakcie rajdów.

Koszt 1500 zł netto

Szkolenie odbywa się tylko i wyłącznie po pozytywnym zaliczeniu szkolenia zaawansowanego.

Podstawowe zasady
kontaktu z klientem

Szkolenie ma na celu udoskonalenie i rozwinięcie umiejętności obsługi Klienta. Uczestnicy szkolenia poszerzą swoje umiejętności komunikowania się z Klientem, diagnozowania i rozwiązywania problemów, oraz przygotowanie uczestnika do trudnych sytuacji i radzenia sobie z nimi.

Po szkoleniu uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w:

 • sposobach budowania wizerunku profesjonalnego doradcy klientami
 • podstawowych zasadach komunikowania się z klientem
 • typach osobowości,
 • zarządzaniu stresem podczas kontaktu z trudnym klientem
 • sposobie negocjacji podczas kontaktu z klientem
 • sposobach manipulacji jakie Klient stosuje w kontakcie z doradcą klienta

Do kogo jest kierowane szkolenie:

 • Pracownicy działów obsługi klienta.
 • Kierownicy zarządzający zespołami związanymi z obsługą klienta.
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką.

Program szkoleniach

Moduł I Cel ogólny

 • Cel firmy w zakresie obsługi klientami
 • Cel pracownika w zakresie obsługi klientami
 • Wizerunek firmy a obsługa klientami

Moduł II Typy osobowości klientów

 • Rozpoznawanie psychologicznej sylwetki klienta
 • Typologia „trudnych klientów”

Moduł III – Profesjonalna obsługa klienta – zachowania klienta.

 • Style zachowań klientów
 • Procesy decyzyjne klientów – rola wartości, potrzeb i dążeń
 • Sposoby postępowania z różnymi klientami

Moduł IV – Profesjonalna obsługa klienta – zachowania klienta.

 • Budowanie pozytywnego nastawienia w zakresie obsługi klienta.
 • Rodzaje obiekcji, reagowania na nie w zakresie obsługi klienta.
 • Trudne rozmowy z klientem
 • Sytuacja z różnymi typami klienta 

  Cena netto 1440,00 zł
  Cena brutto 1771,20 zł

Jak prowadzić - działalność jednoosobową

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika szkolenia do założenia własnej działalności gospodarczej. Uczestnik dowie się jak zarejestrować, wypełnić niezbędne dokumenty. Jaką wybrać korzystną formę opodatkowania jak być skuteczniejszym od konkurencji.

W ramach szkolenia Uczestnik nabędzie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • dokumentów niezbędnych do rejestracji przedsiębiorstwa
 • jaką formę działalności wybrać.
 • jaka forma opodatkowania będzie dla Uczestnika najlepsza
 • jak przygotować biznesplan

Program szkolenia:

 1. Przygotowanie do prowadzenia jednoosobowej działalności
  • Biznesplan czyli od czego zacząć
  • Źródła finansowania działalności
 2. Przedsiębiorczość – wprowadzenie
  • Przedsiębiorstwo – definicje, cechy, cele i rodzaje
  • Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
  • Terminarz przedsiębiorcy
 3. Wybrane formy organizacyjno – prawne
  • Indywidualna działalność gospodarcza
  • Spółki – możliwości, zasady, wady i zalety
 4. Procedura rejestracji działalności gospodarczej
  • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  • Profil zaufany/podpis elektroniczny
  • ZUS – co musi wiedzieć przedsiębiorca
  • Urząd skarbowy
 5. Formy opodatkowania działalności
  • Wybrane formy opodatkowania działalności
 6. Podstawy marketingu
 
 
Cena netto 490,00 zł
Cena brutto 602,70 zł

Wprowadzenie nowego produktu na rynek

Szkolenie z Wprowadzenia nowego produktu na rynek, ma na celu dostarczenie kompleksowej wiedzy i rozwiązań niezbędnych do przygotowania i wprowadzenia nowego produktu a także wykluczenie najczęściej popełnianych błędów firmy w tym procesie.

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzy i umiejętności w zakresie :

 • w jaki sposób profesjonalnie przygotować produkt
 • w jaki sposób wprowadzić produkt na rynek
 • w jaki sposób zniwelować błędy przy prowadzaniu nowego produktu

1. PRODUKT

 • pojęcie i rola w strategii firmy
 • Pojęcie produktu
 • Marketingowa struktura produktu
 • Miejsce produktów w strategii firmy

2. STRATEGIE ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU

 • Formułowanie strategii rozwoju nowego produktu
 • Typy strategii rozwoju nowego produktu
 • Nowe wyzwania i trendy w obszarze strategii nowego produktu

3.INNOWACJE

 • Innowacje a poziomy strategii
 • Sposoby konkurowania na rynku
 • Podstawowe założenia koncepcji innowacji przełomowych
 • Identyfikacja szans na innowację

4. PROCES PROJEKTOWANIA I ROZWOJU NOWEGO PRODUKTU – KLUCZOWE OBSZARY

 • Identyfikacja potrzeb klienta
 • Burza mózgów
 • poszukiwanie i selekcja pomysłów
 • Projektowanie / prototypowanie -Testy
 • Ewaluacja i poprawki
 • Budżet -Analiza finansowa projektu -Rola i waga zespołu projektowego

5. MARKETING MIX

 • Strategia cenowa
 • Strategia komunikacji i dotarcia do klientów
 • Dystrybucja
 • Pozycjonowanie

6. KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ FIRMY Im więcej osób masz po swojej stronie tym szanse powodzenia rosną!

 • Komunikacja wewnątrz firmy

7. BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW I FIRMY

 • Regulacje prawne
 • Odpowiedzialność za produkt
 • Prawo konsumenckie
 • Znak towarowy / patenty

8. SPRZEDAŻ PRODUKTU

 • Zarządzanie produktem w sprzedaży
 • Analiza produktu

9. ZAGROŻENIA I JAK IM PRZECIWDZIAŁAĆ

 • Najczęstsze zagrożenia przy nowych projektach
 
Cena netto 1200,00 zł
Cena brutto 1476,00 zł
 

Sprzedaż bezpośrednia

Sprzedaż bezpośrednia stanowi jeden z ważniejszych elementów w prowadzeniu Firmy jest ona ogromnym wyzwaniem. Ważnym elementem w prowadzeniu każdego przedsiębiorstwa jest posiadanie dobrze wyszkolonych pracowników do pracy z Klientem, którzy będą profesjonalni w każdej sytuacji. Niezmierne ważne jest by osoba zajmując takie stanowisko została przygotowana do rożnych sytuacji, była elastyczna, opanowana czy asertywna. Ważne jest by klient korzystając z usług był zawsze zadowolony, co przełoży się na sukces przedsiębiorstwa.

Po szkoleniu uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w:

 • sposobach budowania wizerunku profesjonalnego doradcy klientami
 • podstawowych zasadach komunikowania się z klientem
 • typach osobowości,
 • zarządzaniu stresem podczas kontaktu z trudnym klientem

Najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta:

 • Jakość obsługi klienta a pozycja Firmy na rynku
 • Rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów

Sposoby odkrywania i zaspokajania potrzeb klientów, pozytywnych relacji w kontakcie z klientem:

 • Nastawienie – fundament pozytywnych relacji
 • Co pożądane, a co niedozwolone w kontaktach z klientami?
 • Elastyczność w kontaktach z klientami

Psychologia obsługi klienta:

 • Rozpoznawanie psychologicznej sylwetki klienta
 • Typologia „trudnych klientów”
 • „Osobowościowa geneza” trudnego klienta
 • Style zachowań klientów
 • Procesy decyzyjne klientów – rola wartości, potrzeb i dążeń
 • Sposoby postępowania z różnymi klientami

Podstawy prawidłowych relacji interpersonalnych w kontakcie z klientem:

 • Trafne spostrzeganie i ocena innych
 • Fazy kontaktu z klientem i niezbędne kompetencje w poszczególnych fazach
 • Nawiązane kontaktu (subiektywizm oceniania innych, dostrajanie, kontrola komunikacji niewerbalnej, budowanie relacji)
 • Identyfikacja typu, sytuacji i dążeń klienta (techniki zadawania pytań, trafna ocena innych, kontrola komunikacji werbalnej, aktywne słuchanie, przeciwdziałanie błędom w komunikacji) – Prezentacja rozwiązania (mocna prezentacja, budowanie argumentacji handlowej i cenowej, przekonywanie)
 • Reakcja na obiekcje (kontrola emocji, kontrola komunikacji niewerbalnej, asertywne komunikowanie się, techniki wywierania wpływu, negocjacje cenowe)
 • Zamknięcie kontaktu (techniki ”zamknięcia”, reakcja na manipulację, budowanie relacji, techniki wywierania wpływu)

Trudne sytuacje w kontaktach z klientami:

Etapy rozwiązywania zastrzeżeń zgłaszanych przez klientów:

 • Identyfikacja problemu klienta
 • Ustalanie celu działania
 • Techniki i narzędzia służące do poszukiwania rozwiązań
 • Wdrożenie rozwiązań
 
Cena netto 1440,00 zł
Cena brutto 1771,20 zł
 
 

Szkolenie Koordynacja prac zespołu firm pod presją czasu w trybie 24H.

Celem jest dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dot organizacji czas pracy i zarządzania wieloma podmiotami gospodarczymi, które to realizują projekt w tym samym momencie pod presją czasu.

Wiedza i umiejętności po szkoleniu.

 • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, które można napotkać przy złożonych projektach
 • Nabycie umiejętności prawidłowego określania celów
 • Wypracowanie metod zarządzania swoim czasem oraz podmiotów zależnych
 • Prawidłowej koordynacji pracami zespołów

Program szkolenia

 • Wyboru podmiotów gospodarczych do wykonania zadania
 • Prawidłowy dobór miejsca zarządzania oraz jego wyposażenia
 • Doboru współpracowników do nadzoru projektu pod kątem ich kompetencji i zakresy odpowiedzialności
 • Ustalenia logistyki potrzebnej do realizacji projektu
 • Sposobu negocjacji z podmiotami w zakresie przystąpienia do realizacji projektu
 • Prawidłowej oceny sytuacji w trakcie realizacji projektu
 • Koordynacji czasem i etapami prac podmiotów tak, aby projekt nie miał przestoju
 • Sposobu rozwiązywania problemów wynikających z szybkości realizacji projektu
 • Nadzór na projektem

  Cena netto 1600,00 zł
  Cena brutto 1968,00 zł